Een belangrijk deel van de top in Dubai zal gaan over het opzetten van een fonds voor het vergoeden van klimaatschade. Afgelopen weekend kwam een VN-werkgroep al tot een deal over hoe dit fonds moet functioneren, maar daar bleef vaag welke landen betalen en wie mogelijk geld ontvangen. Eickhout: “Deze discussie heeft ook weer invloed op de klimaatambitie die afgesproken kan worden tijdens de top. De meeste landen zijn het erover eens dat er een fonds moet komen, maar de vraag wie betaalt en welke voorwaarden er gesteld worden blijft nog onbeantwoord. Dit is onacceptabel voor het mondiale zuiden, zij stemmen pas in met meer ambitie als hun zorgen over klimaatschade serieus genomen worden. Wij zijn in ieder geval duidelijk: de gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer voelbaar, en de omvang van de klimaatschade groeit gigantisch. Daarom moeten de grootste vervuilers structureel extra bijdragen om dit aan te pakken.”

Verder wil de Milieucommissie dat de EU zich in Dubai inzet voor het einde van fossiele energie en nieuwe doelen voor duurzame energie en besparing. Eickhout: “Er zijn tal van landen die op klimaattoppen de fossiele industrie uit de wind houden door het alleen te hebben over de uitstoot van broeikasgassen, niet over de oorzaak. Dat moet stoppen. Als we klimaatverandering een halt willen toeroepen en de energietransitie verder willen versnellen, betekent dat duidelijkheid over het einddoel: een wereld die afscheid neemt van fossiele energie.”

Over twee weken stemt het voltallige Europees Parlement over de resolutie. Deze vormt dan de inzet van het Europees Parlement tijdens de klimaattop die plaatsvindt van 30 november tot 12 december.