Jaarlijks krijgen boeren in Europa tientallen miljarden aan inkomensondersteuning. Om die subsidies te ontvangen moeten ze voldoen aan zogenaamde ‘goede landbouw- en milieuvoorwaarden’. Denk hierbij aan het tegengaan van erosie, gewassen roteren en ruimte maken voor heggen. Deze voorwaarden worden nu geschrapt. Eickhout: “Het enige groene lichtpuntje van de afgelopen landbouwhervormingen wordt nu teruggedraaid. Dit beleid staat haaks op wat de wetenschap en beleidsmakers zeggen: de Europese landbouw krijgt steeds meer last van klimaatverandering en dat gaat de boeren raken. Natuur is een cruciale buffer om dit op te vangen. Dit pure afbraakbeleid maakt mensen alleen maar cynisch en zorgt er bovendien niet voor dat boeren uit de knel komen.”

Het parlement had boeren vandaag wel degelijk kunnen helpen. De progressieve groepen hadden verschillende voorstellen ingediend om het landbouwbeleid eerlijker te maken. Eickhout: “Nog altijd stroomt 80% van de subsidies naar 20% van de grootste boeren, daar had nu een maximum aan kunnen worden gesteld. Zo stoppen we dat miljarden aan subsidies naar de top van de piramide stromen, in plaats van de basis op orde te houden. De conservatieven zijn echter niet geïnteresseerd in oplossingen voor boeren, maar in zo veel mogelijk winst voor de agro-industrie.”

Nu het parlement het voorstel van de Commissie heeft overgenomen is de stemming door de EU-landen een formaliteit. De landbouwministers spraken eerder al informeel steun uit voor het voorstel.