Het voorstel van de Europese Commissie voor het nieuwe GLB kon vanaf het begin op veel kritiek rekenen. De huidige Commissie van Ursula von der Leyen besloot, ondanks haar Green Deal, door te gaan met het voorstel van de vorige Commissie. “De Commissie liet het aan het Parlement en de lidstaten om het voorstel te vergroenen. De lidstaten willen echter zo veel mogelijk vrijheid om het geld in te zetten en dus weinig milieuregels. In het Parlement wordt het geld door velen vooral gezien als boerengeld, in plaats van belastinggeld. En dus bleef een stevige hervorming uit”, aldus Eickhout. 

Zo is deze deal wat GroenLinks betreft volstrekt onvoldoende voor het verbeteren van klimaat en biodiversiteit. GroenLinks zette zich tijdens de onderhandelingen in voor veel strengere klimaat- en biodiversiteitseisen en een verschuiving van inkomenssteun naar steun voor verduurzaming. Eickhout: “Het geld moet worden ingezet voor het publiek belang, namelijk de vergroening van de landbouw. Hoewel daar nu een deel van het geld heen gaat, zijn de voorwaarden daarvoor nog vaag en gedurende de onderhandelingen steeds zwakker geworden.” 

EU-landen die aanspraak willen maken op de subsidies moeten daarvoor voor het einde van dit jaar nationale plannen indienen. Zo ook Nederland. “De flexibiliteit van de Europese regels biedt Nederland nu een kans. Wij kampen in Nederland met de grootste problemen van Europa op het gebied van stikstof, waterkwaliteit en biodiversiteit, maar kunnen het landbouwgeld wel degelijk inzetten om deze problemen op te lossen. Als landbouwland Nederland laat zien dat het kan, doet goed voorbeeld mogelijk volgen”, besluit Eickhout.