Het Europees Parlement wil dat voor het bepalen van het minimumloon per land wordt uitgegaan van een basispakket van goederen en diensten. Van Sparrentak: “Het mag eigenlijk niet eens een punt van discussie zijn, maar het minimumloon moet kunnen voorzien in het levensonderhoud. Dit is een duidelijk signaal om ook in Nederland het minimumloon te gaan verhogen naar 14 euro per uur.”

Daarnaast willen de Europarlementariërs ook dat stappen worden gezet om de sociale bescherming van flexwerkers te verbeteren en moet de overheid hierbij voorop lopen. Zo krijgen met dit voorstel ook schijnzelfstandigen, zoals platformwerkers, recht op het minimumloon. Bovendien moeten vakbonden in staat worden gesteld om werknemers zonder fysieke werkplek te verenigen. En bedrijven die opdrachten voor de overheid uitvoeren moeten CAO’s sluiten en zich houden aan het minimumloon.

Het voorstel van de Europese Commissie over het minimumloon dateert van een jaar geleden. Met deze stemming krijgt het Europarlement groen licht om de onderhandelingen te starten met de EU-landen over de uiteindelijke wet. De EU-landen bereikten deze week ook overeenstemming over hun inzet.