De nieuwe regels moeten een aanvulling vormen op net aangenomen wetgeving op oneerlijke handelspraktijken, die greenwashing op zich verbiedt, en moeten ervoor zorgen dat duurzaamheidsclaims gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderbouwde en extern gecontroleerde methodes. Daarnaast wordt ook orde aangebracht in de jungle van milieulabels. Claimen dat een bedrijf klimaatneutraal is, kan enkel als de uitstoot van broeikasgassen tot het absolute minimum is teruggebracht en de compensatie van de eventueel resterende uitstoot betrouwbaar is. Van Sparrentak: “We stoppen de schandalige en schadelijke praktijken waarbij grote bedrijven een stuk van de Amazone opkopen en zich dan als klimaatkampioen voordoen, terwijl het klimaat hiermee geen millimeter mee opschiet.”

Nog voor de Europese verkiezingen stemt het hele Europees Parlement over de regels. Nu rechtse partijen de Green Deal onder druk zetten, belooft dit nog een spannende stemming te worden. Ook de Europese landen werken nog aan een gezamenlijke positie. Na de verkiezingen kunnen Parlement en EU-landen de onderhandelingen starten over de uiteindelijke wet.