De Europese Commissie stelde eerder al voor om de plastic-export naar ontwikkelingslanden te stoppen, maar liet ruimte voor meer ontwikkelde landen. Eickhout: “In praktijk zien we echter dat veel plastic naar landen als Turkije wordt verscheept en vanaf daar weer verder. Zo verplaatsen we nog steeds onze problemen. In de nieuwe wet hebben we daarom checks ingebouwd die ervoor zorgen dat ook dit stopt.”

De wetgeving is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen die het gebruik van plastic moet verminderen en het hergebruik stimuleren. Eickhout: “Als we serieus zijn over een circulaire economie, dan kunnen we niet doorgaan met het dumpen van plastic in andere landen. Dat vraagt meer inzet op recycling, maar geeft ook kansen. Want gebruikt plastic is straks geen afval, maar een van de nieuwe grondstoffen in een duurzame economie.”

Al eerder gingen de EU-landen akkoord met de deal, zodat de wetgeving later dit jaar al in werking treedt.