Glyfosaat is omstreden omdat er veel onzekerheid bestaat over het risico voor de volksgezondheid en biodiversiteit. Ook de beoordeling van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) laat te wensen over. Eickhout: "De beoordeling laat zien dat er grote gaten in de beschikbare data zitten als het gaat om de impact op mensen en dieren. En dat er wel degelijk risico’s kleven aan verschillende vormen van gebruik. Dan kan je niet zomaar tot goedkeuring overgaan.”

Nadat het voorstel van de Commissie een maand geleden niet op een meerderheid kon rekenen, was die er ook vandaag niet. De Commissie moet nu zelf de knoop doorhakken. Eickhout: “De kans bestaat dat de Commissie het voorstel nog wat zal aanpassen om zo te kunnen zeggen dat het heeft geluisterd naar de zorgen van een aantal landen. Die landen zullen dat claimen als winst, maar dat is voor de bühne. De agro-industrie wint het van de natuur en gezondheid.”