Wat GroenLinks betreft wordt het persoonsgebonden budget (pgb) verder uitgebreid. Zo pleiten we ervoor dat mensen een integraal pgb kunnen krijgen voor alle aspecten van hun leven, oftewel een pgb voor zorg, werk, wonen en onderwijs.

GroenLinks wil daarnaast dat het pgb een volwaardig alternatief wordt voor de zorg in natura. Belemmeringen die verzekeraars en gemeenten opleggen om mensen te ontmoedigen om voor een pgb te kiezen moeten daarom worden weggenomen.