Wij willen:

  • Mensen met een bijstandsuitkering mogen meer bijverdienen;
  • Mensen met een bijstandsuitkering mogen een schenking van max. 100 euro per maand ontvangen;
  • We schaffen de kostendelersnorm af.

De Participatiewet

De Participatiewet die de bijstand, de Wajong en de Sociale werkvoorziening samenvoegt tot één sociaal vangnet ging samen met forse bezuinigingen. Dit heeft er niet aan bijgedragen om mensen meer te laten participeren. Voor veel kwetsbare jongeren en arbeidsgehandicapten komt de Participatiewet neer op een enkeltje bijstand. Daarom heeft GroenLinks eerder tegen de invoering van de Participatiewet gestemd. Wij vinden dat gemeenten meer geld en beleidsvrijheid moeten krijgen om mensen aan werk te helpen.

Mensen zijn bang voor de overheid die ze zou moeten helpen

Nu is het zo dat mensen die een bijstandsuitkering krijgen al hun inkomsten moeten opgeven, zodat die kunnen worden ingehouden op hun uitkering. Het telt ook als inkomsten als je kind een bedrag krijgt voor zijn of haar verjaardag van opa en oma of als je ouders je iedere maand een tas boodschappen brengen. Het telt als inkomsten als je een bioscoopkaartje voorgeschoten hebt voor een vriend en diegene jou via een tikkie het bedrag terugstort. De bijstandswet is zo streng en de opsporing en handhaving dringt zover in het privéleven door, dat mensen bang worden voor de overheid die ze zou moeten helpen.

Hervormen van de Participatiewet

GroenLinks wil de Participatiewet hervormen. We willen de kostendelersnorm afschaffen. Dat betekent dat de hoogte van je uitkering niet meer afhankelijk is van het aantal volwassenen waar je mee samen woont. Zodat mensen voor elkaar kunnen blijven zorgen en sociaal rechercheurs geen tandenborstels meer tellen. Zo willen we voorkomen dat gezinnen uit elkaar worden gerukt en maken we een einde aan de mensonterende opsporingspraktijken.

Meer bijverdienen en ruimte voor schenkingen

Mensen mogen meer bijverdienen en als je een kleine spaarpot hebt of een eigen huis dan nemen we die niet mee bij het bepalen of je recht hebt op een uitkering. Ook moeten mensen met een bijstandsuitkering een schenking van max. 100 euro per maand gewoon kunnen accepteren, zonder consequenties. Dit geeft familie en vrienden van mensen in de bijstand, de mogelijkheid om te helpen.

En gemeenten worden niet langer verplicht om bij een vergissing de hele uitkering terug te vorderen en een boete op te leggen: er komt ruimte voor menselijkheid en uitzonderingen.

Recht op een (basis)-baan

Iedereen die in de bijstand of de Wajong zit en ondanks begeleiding geen werk kan vinden, krijgt recht op een (basis-)baan. Werk is belangrijk voor ons welzijn en er is genoeg zinvol werk te doen in de ouderenzorg, het onderwijs of in de wijken. Het gaat om een baan met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en tenminste het minimumloon. Gemeenten krijgen de middelen om deze banen te creëren in samenwerking met bedrijven, lokale maatschappelijke organisaties en sociaal ontwikkelbedrijven.

Van wantrouwen naar vertrouwen

De Participatiewet is een strenge, hardvochtige wet die uitgaat van wantrouwen. Uitkeringsgerechtigden worden gezien als profiteurs die proberen er een slaatje uit te slaan. Natuurlijk, er is een kleine groep die doelbewust de regels overtreedt. Die moeten we aanpakken. Maar de meerderheid is te goeder trouw. Daarom moet de wet worden aangepast en menselijker worden gemaakt. Zo geven we mensen eigen regie en helpen we ze echt aan werk.