Wij willen:

  • De AOW verhogen naar op termijn 10% meer ten opzichte van nu;
  • Dat mensen die al op jonge leeftijd zijn begonnen met werken, vervroegd met pensioen kunnen;
  • Maatregelen voor vluchtelingen en andere migranten zodat ook zij voldoende AOW ontvangen.

Het roer moet om. Van onzekerheid naar zekerheid. GroenLinks omarmt het ideaal van een basisinkomen: dat er een bodem is waar niemand doorheen zakt. Voor ouderen met alleen AOW betekent dit dat ze zeker zijn van voldoende inkomen.

Eerlijke verdeling

Het is eerlijk dat ouderen die een goed aanvullend pensioen hebben gaan meebetalen aan de AOW via de belasting. We willen de AOW verhogen naar op termijn 10% meer dan op dit moment. Tegelijk verhogen we de AOW fors voor ouderen die een klein of helemaal geen pensioen hebben. Zodat zij zeker zijn van voldoende inkomen.

Met vervroegd pensioen kunnen gaan

Mensen die al op jonge leeftijd zijn begonnen met werken, vaak in fysiek zware beroepen, moeten de mogelijkheid krijgen om vervroegd met pensioen te gaan. Zij hebben hun steentje ruimschoots bijgedragen en verdienen het om eerder met pensioen te gaan. Er moet bovendien een eerlijke overgangsregeling zijn voor mensen die al met vervroegd pensioen zijn gegaan voordat zij wisten dat de pensioenleeftijd zou veranderen.

Migranten

Er moeten maatregelen komen voor vluchtelingen en andere migranten. Als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, hebben ze vaak een veel slechtere inkomenspositie dan andere AOW’ers, doordat zij gedurende een kortere tijd AOW hebben opgebouwd in Nederland.