Formeel wordt bij wapenexport getoetst aan het criterium of het bijdraagt aan het schenden van mensenrechten, maar de argumentatie waarom de export van wapens naar confictregio’s binnen dat criterium past is vaak zwak en onvolledig. Ook wordt niet stilgestaan bij het risico dat wapens niet op korte termijn, maar in de toekomst voor mensenrechtenschendingen worden gebruikt. GroenLinks wil dit veranderen door misbruik van door of via Nederland geleverde wapens te bestraffen, bijvoorbeeld door een automatisch wapenembargo.

De Europese Unie heeft regels voor wapenexport, maar mag haar lidstaten niet terugfluiten als zij deze regels onvoldoende naleven. Dat moet veranderen. GroenLinks pleit voor een onafhankelijk Europese waakhond die de wapenexport van de Europese lidstaten controleert. Ook wil GroenLinks dat Nederland binnen de EU een koploperpositie inneemt als het gaat om het aanscherpen van de huidige regels voor wapenexport.