Militaire inzet kan alleen succesvol zijn wanneer ze is ingebed in een langetermijnprogramma van diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. GroenLinks vindt dat bij internationale missies deze 3D-benadering (diplomacy, development & defence) moet worden gevolgd. De nadruk moet liggen op diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Militair optreden blijft slechts een laatste redmiddel, dat pasingezet mag worden als alle andere middelen gefaald hebben. Langdurige betrokkenheid bij een land in crisis is noodzakelijk.