Door de risico’s op dit terrein in kaart te brengen en aan te pakken worden grove schendingen van mensenrechten voorkomen. De schrijnende arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken in Bangladesh en de landroof door palmoliebedrijven in Indonesië laten zien dat dit hard nodig is.

GroenLinks vindt dat multinationals de richtlijnen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moeten volgen. De overheid moet er actief op toezien dat dit gebeurt. De OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles over verantwoord ondernemen zijn nuttige richtlijnen, maar er bestaat geen mechanisme om af te dwingen dat bedrijven deze richtlijnen ook echt naleven. Ook de convenanten die door het vorige kabinet Rutte zijn opgesteld zijn tot nu toe weinig effectief gebleken.

GroenLinks wil daarom dat begonnen wordt met het voorbereiden van bindende wetgeving voor bedrijven om uitbuiting van mens en milieu tegen te gaan. GroenLinks wil dat Europese landen samen optrekken op dit punt en vaker bindende wetgeving te maken zoals GroenLinks voor elkaar kreeg bij de aanpak van conflictmineralen.