Wij willen:

  • De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) behalen;
  • Sociale vangnetten opzetten om zo de extreme armoede direct te bestrijden;
  • Anticonceptie voor vrouwen, goed onderwijs en seksuele voorlichting;
  • Arme landen ondersteunen met klimaatfinanciering.

De rijkdom in de wereld is oneerlijk en ongelijk verdeeld. Nog altijd leven honderden miljoenen mensen in absolute armoede, van minder dan anderhalve euro per dag. Als één van de rijkste en meest welvarende landen ter wereld heeft Nederland de plicht om de armste landen te ondersteunen via ontwikkelingssamenwerking. Nederland moet dan ook voldoen aan de internationale norm om hier tenminste 0,7% van ons bruto nationaal product aan te besteden.

Behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Bij de inzet van deze middelen staat het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) centraal. Wat GroenLinks betreft zet Nederland zich in voor het opzetten van sociale vangnetten om zo de extreme armoede direct te bestrijden, bijvoorbeeld door het direct verstrekken van een klein inkomen aan de armste huishoudens.

De positie van vrouwen en meisjes verdient speciale prioriteit. Door te zorgen voor goed onderwijs , seksuele voorlichting en toegang tot anticonceptie bieden we vrouwen de kans om zelf keuzes te maken over hun lichaam.

Arme landen ondersteunen met klimaatfinanciering

De klimaatcrisis raakt ontwikkelingslanden keihard. Met klimaatfinanciering ondersteunt Nederland arme landen bij het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door te investeren in dijkversterkingen om overstromingen te voorkomen, bij het versnellen van lokale energietransities, en de bescherming van biodiversiteit. Ook investeert Nederland in de duurzame landbouw in ontwikkelingslanden.

Versterken van de publieke sector en lokale ondernemers ondersteunen

Ontwikkelingssamenwerking gaat om het ondersteunen van mensen in ontwikkelingslanden en het opbouwen van instituties. Daarom werken we aan het versterken van de publieke sector, het opbouwen van een krachtig maatschappelijk middenveld en het ondersteunen van lokale ondernemers. Lokaal eigenaarschap is daarbij leidend. Ontwikkeling is alleen duurzaam als het wordt gedragen en vormgegeven door lokale actoren, niet als het van buitenaf wordt opgelegd.

Goede ontwikkelingssamenwerking alleen is niet genoeg om de SDGs te behalen. Nederlands beleid op andere terreinen moet daar ook aan bijdragen, en het behalen van de SDGs niet in de weg staan of zelfs tegenwerken. Helaas is dat nog te vaak het geval. Nederland moet zich steviger inzetten voor eerlijke en duurzame handel en bindende wetgeving op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook maakt Nederland serieus werk van het aanpakken van belastingontwijking door multinationals en het wegsluizen van corrupte geldstromen via het Nederlandse financiële stelsel.