GroenLinks wil dat lokale bedrijven in ontwikkelingslanden zich door handelsrelaties met Nederlandse bedrijven kunnen ontwikkelen. Daarom moeten er ook eerlijker Europese en internationale handelsregels komen. Die moeten een einde maken aan het dumpen van producten door Europese multinationals.  

Ontwikkelingssamenwerking helpt, juist in sectoren waar de markt niet actief kan of wil zijn. Zoals onderwijs, gezondheidszorg of veiligheid. Voor een goede ontwikkeling van fragiele staten blijft ontwikkelingssamenwerking dus noodzakelijk.