Boeren hebben baat hebben bij een lage waterstand: zware machines zakken dan niet weg en gras groeit beter. Maar in veengebieden heeft een lage waterstand als gevolg dat een deel van het veen oxideert. Dit zorgt ervoor dat de bodem daalt en dat er een enorme hoeveelheid CO2 vrijkomt. Bijna 4 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot is afkomstig uit veen! Bovendien komen veengebieden door de bodemdaling steeds verder onder de zeespiegel te liggen, wat het waterbeheer in de gebieden moeilijk maakt en op den duur voor overstromingen kan zorgen.

Daarnaast heeft het droogleggen negatieve gevolgen voor natuur en biodiversiteit. Talloze bloemen, insecten en vogels hebben het natte veenlandschap nodig om te overleven.

Een meer toekomstbestendig gebruik en beheer van veen is dan ook hard nodig. GroenLinks wil dat de overheid in samenspraak met boeren, burgers, de wetenschap en natuurorganisaties tot een plan van aanpak komt. Als we de oxidatie van veen tegengaan, kunnen we veel CO2-uitstoot voorkomen. Boeren die bereid zijn zich aan te passen, moeten daarvoor worden gecompenseerd.

Eén ding is namelijk zeker: als er niets gebeurt, zal er op den duur weinig veen overblijven in Nederland en zullen de veenweidegebieden blijven dalen.

Veengrond 1.jpg

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.