Nederland is een klein en vol land. We hebben de meest intensieve veehouderij van Europa, een van de grootste vliegvelden en veel zware industrie, wat een grote last legt op de gezondheid van omwonenden, de natuur en het klimaat.

Nu een nieuwe energie-intensieve industrie aantrekken zonder dat er een plan ligt hoe we onze economie klimaatneutraal krijgen, is onverstandig. Datacenters gebruiken zeer veel energie: in 2030 gebruiken ze net zoveel elektriciteit als 5,5 miljoen huishoudens.

GroenLinks wil een landelijke strategie voordat er op gemeentelijk niveau vergunningen worden afgegeven, en onomkeerbare stappen worden gezet.