Wij willen:

  • Dat vergunningen sneller verleend worden aan groene en sociale initiatieven;
  • Dat de overheid meer regels instelt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • Regels invoeren voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het kan en moet anders

Steeds meer mensen beseffen dat de oude economie niet meer werkt. Klimaatverandering, stijgende ongelijkheid, verlies van biodiversiteit en machtige multinationals worden niet meer geaccepteerd.

Veel ondernemers en innovatieve startups laten zien dat het anders kan. Ze helpen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, verduurzamen bestaande producten en ondersteunen lokale economieën. Deze ondernemers dagen grote bedrijven uit om harder hun best te doen. En gelukkig wordt deze groep van (jonge) ondernemers steeds groter maar zij lopen vaak tegen een berg aan regelgeving en onnodig papierwerk op. Startups en scale ups moeten goed ondersteund worden om duurzame innovatie sneller mogelijk te maken. GroenLinks loopt zij aan zij met ambitieuze ondernemers. We trekken ze niet naar beneden, maar helpen ze. Duidelijke groene en sociale regelgeving helpt deze bedrijven om te concurreren met vervuilende en asociale bedrijven.

Verplichten in plaats van voorlichten

Ook de oude (grote) bedrijven moeten stappen nemen. De overheid heeft zich tot nu toe vooral gericht op het voorlichten van ondernemers om maatschappelijk te ondernemen. Dat is niet genoeg, zonder druk en verplichte normering komen de oude bedrijven niet in beweging. GroenLinks wil daarom strengere MVO-regelgeving. Dat geldt ook voor de overheid zelf. Door duurzaam in te kopen en groene aanbesteding worden de voorlopers geholpen. Bedrijven moeten iets toevoegen aan de maatschappij, niet wegnemen. Bedrijven die de rechten van mensen of omgeving schenden, krijgen geen staatssteun meer.

Regels voor internationaal maatschappelijk ondernemen

Er moeten ook meer verplichtingen komen voor het gedrag van Nederlandse ondernemingen in het buitenland. We komen met bindende gedragsregels voor Nederlandse ondernemingen wereldwijd. Grote bedrijven moeten hun hele waardeketen in kaart brengen en constant risico’s analyseren voor mensenrechten, LHBTIQ+-rechten, kinderarbeid en dwangarbeid. De Nederlandse overheid gaat hier toezicht op houden en ondernemingen ondersteunen bij het verleggen van de productieketen als dat nodig is.