varkens.jpg
Nieuws

Verder onderzoek naar relatie luchtvervuiling en corona nodig

Uit eerste onderzoeken lijkt een relatie te bestaan tussen luchtvervuiling en de mate waarin mensen kwetsbaar zijn voor het Corona virus. GroenLinks stelt...

01 mei 2020

Lees meer
distance-5003595_1280.png
Nieuws

GroenLinks: verbeter veiligheid op de werkvloer

Veel mensen werken nog steeds in onveilige omstandigheden, ondanks afgesproken corona-protocollen die dit moeten voorkomen. Dat moet veranderen, vindt...

01 mei 2020

Lees meer
onderwijs 2032.jpg
Nieuws Onderwijs

Kamermeerderheid steunt voorstel GroenLinks voor aanpak thuiszittende leerlingen

De ervaringen die zijn opgedaan met afstandsonderwijs tijdens de corona-crisis, worden ingezet voor de aanpak van langdurig thuiszittende leerlingen. Een...

29 apr 2020

Lees meer
header.png
Nieuws

#SolidaireSamenleving: 5 ideeën voor een Nederland na corona

Nederland zit nog midden in een gezondheidscrisis, maar die vraagt wel om ook al na te denken over de volgende crisis: de economische. Daar mag niet te lang...

28 apr 2020

Lees meer
alex-alvarez-63YVMrL2d6g-unsplash.jpg
Nieuws

Corona-herstelplan Europese Groenen maakt nieuwe economie weerbaar

De Europese Groenen in het Europees Parlement presenteren een herstelplan om de coronacrisis het hoofd te bieden. Met een duurzaam investeringspakket wordt...

28 apr 2020

Lees meer
markus-spiske-ms6N-gBtbCQ-unsplash.jpg
Nieuws

Klaver: steun aan grote bedrijven een lening, geen gift

De tweede ronde aan overheidssteun zou voor grote bedrijven een lening moeten zijn die ze in goede tijden weer terug moeten betalen. Dat voorstel deed...

25 apr 2020

Lees meer
Nieuws

Uitstel Europese plannen voor gendergelijkheid door Coronacrisis onacceptabel

Uit gelekte plannen van de Europese Commissie blijkt dat voorstellen voor genderlijkheid vanwege de huidige Coronacrisis worden uitgesteld. Voor...

23 apr 2020 Kim van Sparrentak

Lees meer
Fietsers in Rotterdam
Nieuws

Noodzaak voor actieplan fiets en voetganger

Na de meivakantie openen de basisscholen weer en dat betekent dat het verkeer op straat zal toenemen. Het is belangrijk dat voetgangers en fietsers veilig...

23 apr 2020

Lees meer
geld begroting 2020 breda
Nieuws

Na Coronacrisis financiële sector bestand maken tegen klimaatcrisis

De financiële sector is niet goed voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering en dat brengt grote financiële risico’s met zich mee.

23 apr 2020

Lees meer
wachten.jpg
Nieuws

GroenLinks: Waarborg psychische zorg nu en na deze crisis

Er zijn zo snel mogelijk richtlijnen nodig om psychische zorg (GGZ en Jeugd-GGZ) weer op peil te brengen. En de overheid moet met zorgverzekeraars een...

22 apr 2020

Lees meer
heilige koe.jpg
Nieuws

Stikstofwet ligt klaar voor kabinet

GroenLinks dient vandaag de initiatiefwet Duurzame Aanpak Stikstof in om het stikstofprobleem in Nederland op te lossen.

21 apr 2020

Lees meer
christian-dubovan-Y_x747Yshlw-unsplash.jpg
Nieuws

GroenLinks en PvdA: stel voorwaarden bij verlenging steun van bedrijven

Bij verlenging van de overheidssteun aan bedrijven zouden er heldere eisen gesteld moeten worden zodat belastinggeld dat bedoeld is voor doorbetaling van...

20 apr 2020

Lees meer