Omdat ook mensen die gevaccineerd zijn toch het virus kunnen verspreiden, voelt GroenLinks meer voor zogeheten 1G-beleid, ook wel bekend als testen voor toegang. In hoog-risicosituaties, zoals bij concerten of festivals, wordt dan van iedere toeschouwer gevraagd een negatieve coronatest te overleggen. Ook met betrekking tot het kabinetsvoorstel voor uitbreiding van de QR-code naar de werkvloer en het hoger onderwijs, ziet GroenLinks bezwaren. Het OMT komt aanstaande vrijdag bij elkaar om zowel het 1G, 2G als 3G beleid te bespreken, waarna een advies zal volgen.

Lisa Westerveld (GroenLinks): “Het besluitvormingsproces is stuk. Juist in een crisis als deze, waarin voortdurend grondrechten worden geschonden om ándere grondrechten – zoals gezondheid – te beschermen, is het fundamentele debat in de Kamer nodig. Invoering van 2G is een zeer ingrijpende maatregel, die veel impact heeft op de maatschappij, maar waarvan niet duidelijk is wat de effectiviteit is. Andere opties die wel bewezen effectief zijn liggen niet eens op tafel, zoals testen voor toegang (1G).”

In november vorig jaar introduceerde GroenLinks haar antwoord op de coronacrisis, met de initiatiefnota over de tijdelijke testsamenleving. Uitgangspunt was om nooit meer in een lockdown terecht te komen en de samenleving in te richten zodat meer mogelijk is, terwijl het coronavirus nog nadrukkelijk aanwezig is. Deze nota was de aanzet voor de grootschalige Fieldlab experimenten, waar de effecten van testen voor toegang werden onderzocht. Daaruit bleek dat testen voor toegang helpt bij de opsporing van besmettingen met het coronavirus en meer mogelijk maakt.

Lisa Westerveld: “GroenLinks pleit al sinds het begin van de coronacrisis voor meer testen. Testen heeft óók als epidemiologisch voordeel dat we het virus hiermee opsporen. Maar het kabinet stuurt op zorgcapaciteit, terwijl je het groeiend aantal besmettingen daar niet los van kan zien. Ondertussen heeft het kabinet zowel de mogelijkheid voor het afnemen van een PCR- test bij de GGD’en, als de capaciteit voor Testen voor Toegang teruggeschroefd. Wij kunnen dat niet met elkaar rijmen.”

GroenLinks ziet dat de zorg enorm onder druk staat. Niet alleen het aantal besmettingen neemt hand over hand toe, maar ook het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s, waardoor de reguliere zorg ernstig in de knel komt. Het is van groot belang dat er een lange termijnplan komt voor de zorg. Maar ook voor de samenleving.

Westerveld: “We moeten erkennen dat we leven in een tijd waar corona voorlopig een blijvende factor is. Daarom moeten we nu niet allerlei wetgeving gaan optuigen voor een maatregel die de samenleving verdeelt, terwijl we niet weten welke effecten deze heeft en hoe lang die van kracht blijft.”