Er is een wooncrisis in Nederland. Voor veel mensen is het ondoenlijk om een betaalbaar huis te vinden. GroenLinks wil daarom de marktwerking in de vrije huursector afschaffen, zodat wonen weer betaalbaar wordt. En duurzame nieuwbouw moet topprioriteit krijgen, om het woningtekort tegen te gaan.

Slim en duurzaam omgaan met beschikbare ruimte
In veel gemeenten heeft GroenLinks plannen voor bouwlocaties die steden leefbaarder en groener maken. GroenLinks Amsterdam diende vandaag een voorstel in voor onderzoek om een deel van de A10-west te vervangen door woningen. Tilburg wil een nieuwe woonwijk op bedrijventerrein de Kanaalzone. Maastricht pleit voor woningbouw bij het station.

In Eindhoven wil de lokale fractie ruimte voor woningen maken door de vervuilende Kennedylaan te ondertunnelen. GroenLinks Utrecht wil de Douwe Egberts Fabriek schoner en duurzamer maken, om woningbouw daaromheen mogelijk te maken. En in Rotterdam willen we vliegveld Rotterdam-The Hague Airport sluiten en die ruimte gebruiken voor 10.000 nieuwe woningen én een enorm nieuw stadspark.

“We moeten slim en duurzaam omgaan met beschikbare ruimte en keuzes maken waar mensen nu en in de toekomst echt iets aan hebben. Dus minder asfalt, minder vliegverkeer, en meer ruimte voor groen en woningbouw”, zegt partijleider Jesse Klaver in een presentatie van de woonplannen.

GroenLinks wil dat in een nieuw kabinet weer een Minister van Volkshuisvesting komt. Die moet regie nemen en in nauwe samenwerking met gemeenten en woningcorporaties zorgen voor een bouwoffensief.

18 miljard euro voor openbaar vervoer en bereikbaarheid
Om dit mogelijk te maken, is GroenLinks bereid om miljarden uit te trekken. GroenLinks  wil  de  huidige woningbouwimpuls van 1 miljard naar 6 miljard euro uitbreiden, voornamelijk voor binnenstedelijke bouw. De partij wil bovendien in totaal 18 miljard euro besteden aan openbaar vervoer en bereikbaarheid, ook van nieuwe woningbouwlocaties binnen steden. Voor de bouw van flexwoningen en innovatieve woonvormen, zoals opvang van daklozen, komt één miljard euro ter beschikking.

Volgens GroenLinks moeten woningbouwcorporaties weer de motor zijn van de volkshuisvesting, zoals ook in de decennia na de oorlog het geval was. Door de torenhoge verhuurdersheffing af te schaffen (2 miljard euro per jaar) krijgen zij weer ruimte om te investeren in duurzame, leefbare wijken en woningen. Minstens 40 procent van de nieuwbouw moet beschikbaar komen voor mensen met lagere en middeninkomen. Ook moeten er tienduizenden studentenwoningen komen.

Wonen is een grondrecht
Klaver: “De afgelopen 10 jaar is door rechts beleid het creëren en beheren van woonruimte aan de markt overgelaten, en daarmee voor velen onbetaalbaar en onbereikbaar geworden. Maar wonen is een grondrecht. Het moet gewoon zijn om een dak boven je hoofd te hebben. Een veilige plek waar je je thuis voelt, met voldoende ruimte, groen in de buurt en buren die elkaar helpen als dat nodig is. Het kan, maar daarvoor is wel een koerswijziging nodig.”

“ Minder asfalt, minder vliegverkeer, en meer ruimte voor groen en woningbouw. ”