GroenLinks is blij met het Volkshuisvestingsfonds omdat het de kans biedt om buurten een extra impuls te geven. Dat is hard nodig omdat de leefbaarheid in verschillende gebieden steeds verder onder druk staat. Dit heeft veel negatieve gevolgen voor de bewoners van deze wijken en buurten.

“De komst van dit fonds betekent dat veel wijken die een opknapbeurt kunnen gebruiken een enorme boost krijgen. Dit kan echt een verschil maken voor leefbaarheid en het woonplezier van heel veel bewoners verbeteren ”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders (GroenLinks).

Lagere energierekening
Gemeenten kunnen het geld inzetten voor renovatie en verduurzaming van woningen. Dat zorgt voor een lagere energierekening én voor minder uitstoot van schadelijke Co2. Daarnaast kan het geld dienen voor het verbeteren van de woonsituatie, bijvoorbeeld door het vernieuwen van speeltuintjes, het buurthuis of meer groen in de wijk.  

Eerder dit jaar hebben 15 burgemeesters van gemeenten met stedelijke vernieuwingsgebieden een oproep gedaan om meer budget beschikbaar te stellen om deze wijken en buurten leefbaarder en veiliger te maken door de woningen te verbeteren, te verduurzamen en de openbare ruimte op te knappen. Dit fonds is een antwoord op die oproep.

Trendbreuk
Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat de Rijksoverheid weer geld beschikbaar stelt voor het verbeteren van kwetsbare wijken. “Het Volkshuisvestingsfonds is een enorme trendbreuk met het beleid van de voorbije jaren. Ik heb er alle vertrouwen in dat gemeenten prachtige dingen gaan doen met dit geld, juist omdat ze zo dicht bij inwoners staan ”, aldus Paul Smeulders.

Aanspraak maken op volkshuisvestingsfonds?
Alle gemeenten kunnen binnenkort aanvragen indienen bij het fonds, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden waar de 15 burgermeesters een oproep voor hebben gedaan en naar de grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk komt te staan.

Stedelijke vernieuwingsgebieden: Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West, Lelystad Oost, Zaandam Oost, Schiedam Nieuwland-Oost, Rotterdam-Zuid, Den Haag Zuid-West, Utrecht Overvecht, Nieuwegein Centrale-As, Groningen Noord, Eindhoven Woensel Zuid, Arnhem Oost, Tilburg Noord-West, Breda Noord, Leeuwarden Centrum-Oost, Heerlen-Noord.

Grens- en krimpregio’s: Eemsdelta, Oost-Groningen, Het Hogeland, Parkstad Limburg, Midden-Limburg, Maastricht-Mergelland, Westelijke Mijnstreek, Zeeuws-Vlaanderen, Achterhoek, Noordoost Friesland, Zuid- en Oost Drenthe, Twente, Noord-Limburg.