Wat is een wetsvoorstel

De Tweede Kamer controleert de regering en de regering maakt wetten. Maar dat is niet het enige wat de Tweede Kamer doet. In onze grondwet staat dat de Tweede Kamer medewetgever is en zelf wetsvoorstellen mag doen. GroenLinks vindt dat het kabinet te weinig doet en onvoldoende goede wetten schrijft. Er worden te veel problemen over het hoofd gezien die mensen raken. Daarom hebben we zelf veel wetsvoorstellen geschreven en ingediend. Dat is een flinke klus en kost soms wel jaren werk. Wanneer een wetsvoorstel geschreven is, sturen we het op naar de Raad van State. Zij geven dan een advies en daar gaan Kamerleden met hun team mee aan de slag. Als het advies is verwerkt, wordt een wetsvoorstel ingediend en besproken in de Tweede Kamer. De Kamerleden komen dan op de stoelen van het kabinet te zitten en verdedigen hun voorstel. Na een tijd wordt er in de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel. Als een meerderheid voor het voorstel stemt gaat het naar de Eerste Kamer. Pas wanneer meer dan de helft van de Eerste Kamer instemt, wordt het wetsvoorstel een wet.

Onze wetten

Sinds 1994 heeft GroenLinks 62 wetsvoorstellen ingediend. In het afgelopen jaar zijn er 17 wetsvoorstellen van GroenLinks ingediend en/of behandeld in de Eerste en Tweede Kamer.

Door deze wetten…

 • Versterken we het recht op abortus.*
 • Krijgen zorgverleners meer te zeggen over hun eigen werk.**
 • Pakken we vermogensongelijkheid vanaf de kern aan. ***
 • Zorgen we samen met de PvdA dat mensen beter betaald worden.**
 • Zijn seksuele gerichtheid en handicap toegevoegd aan artikel 1 van de grondwet als non-discriminatiegrond.*
 • Maken we waterschappen democratischer.**
 • Verbieden we overlast gevende nachtvluchten.***
 • Wordt duurzaamheid de norm voor ondernemingen.***
 • Versterken we de rechten van werknemers.**
 • Komt er een integrale aanpak voor suicidepreventie. ***
 • Mogen verhuurders geen oneerlijke huurprijzen meer vragen. ***
 • Moet de overheid transparanter zijn. *
 • Wordt een straf verzwaard als er sprake is van discriminatie. ***
* = aangenomen in de Eerste Kamer, dus dit is/wordt een wet
**= aangenomen in de Tweede Kamer
***= hierover moet nog gestemd worden in de Eerste en de Tweede Kamer.

De komende tijd blijven we ons inzetten voor een beter Nederland. Met wetgeving die ertoe doet. Houd ons in de gaten om op de hoogte te blijven van onze lopende en volgende plannen.