Donald Trump heeft tijdens zijn huidige regering milieuregels en beleid teruggedraaid om de opwarming van de aarde te beperken. Internationaal heeft hij de VS teruggetrokken uit het Akkoord van Parijs, een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Het Akkoord van Parijs

Het Akkoord van Parijs beoogt de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden en streeft ernaar deze te beperken tot anderhalve graad. Daarbij streven de deelnemende landen ernaar dat er snel een einde komt aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. In het bijzonder het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van overmatige CO2-uitstoot.

Als Trump opnieuw wint is de kans dat het Akkoord van Parijs wordt nageleefd zeer klein. Terwijl Joe Biden juist opnieuw wil toetreden tot het Akkoord van Parijs. Daarbij heeft Biden een klimaatplan opgesteld dat gericht is op schone energie, groene banen, en met als doel een netto nul uitstoot van broeikasgassen in 2050.

De komende 10 jaar zijn van cruciaal belang

Twee jaar geleden publiceerden wetenschappers van het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties een baanbrekend onderzoek, Global Warming of 1.5 Degrees, hierin staat dat de wereld maar tot 2030 de tijd heeft om de uitstoot voldoende te verminderen om de opwarming tot 1,5°C te beperken en de ergste effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

De komende 10 jaar zijn dus van cruciaal belang. Ook de betrokkenheid van de VS bij klimaatactie is van groot belang. De VS kan veel invloed uitoefenen op het verenigen van internationale instellingen rond het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Als de nieuwe Amerikaanse regering klimaat weer bovenaan de agenda zet, gaan we hier wereldwijd veel van merken.

Podcast Jesse& Madeleijn van den Nieuwenhuizen

In onze tweewekelijkse podcast spreekt Jesse Klaver met gasten die hem fascineren. In deze aflevering praat Jesse met Madeleijn van den Nieuwenhuizen. Je kent haar misschien van het mediakritische account @zeikschrift, maar daarnaast is ze ook docent en Fullbright PhD-kandidaat aan de City University of New York. Hier doet ze onderzoek naar rechtsgeschiedenis en politieke corruptie. Waarom stemmen mensen op Trump? Wat gebeurt er als Biden wint? En kun je de Verenigde Staten wel democratisch noemen? In gesprek met Jesse vertelt Madeleijn er alles over.

Jesse&: Wat je moet weten over de Amerikaanse verkiezingen Afspelen op YouTube