Jarenlang hebben mensen - vooral vrouwen - via #metoo grensoverschrijdend gedrag uit de schaduw gehaald en op de agenda gezet. In Nederland bleek de reikwijdte en impact nog verder door te dringen na de heftige schandalen die hier vorig jaar aan het licht kwamen in de entertainment-, sport-,academische en cultuursector.

Iedereen heeft recht op een fijne, veilige werkplek 

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas op veel plekken voor, en veelal ook op de werkvloer. Bijna drie miljoen werkenden hebben soms te maken met kleinerend of vernederend gedrag door managers. 40 Procent wordt soms geconfronteerd met verbale agressie op het werk. En 22 Procent heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV.

Iedereen heeft recht op een fijne, veilige werkplek, waar mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Vertrouwenspersonen spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van ongewenst gedrag. Daarom vindt GroenLinks het belangrijk dat elke werknemer toegang heeft tot een vertrouwenspersoon. Een wet van GroenLinks om bedrijven te verplichten een vertrouwenspersoon aan te stellen, wordt vandaag besproken in de Tweede Kamer.

De kern van dit wetsvoorstel van GroenLinks is dat iedereen in Nederland toegang krijgt tot een vertrouwenspersoon en het hebben van een vertrouwenspersoon dus verplicht wordt voor iedereen. 

Steeds meer werkgevers geven aan dit goed te willen regelen

Een vertrouwenspersoon zorgt het opvangen van medewerkers die te maken krijgen met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kan hen begeleiden, meedenken en informeren over (in)formele oplossingen, doorverwijzen en nazorg bieden. Het hebben van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen werkt ook preventief, omdat ze ook voorlichting kunnen geven aan werkgever en werknemers over een veilige werkcultuur.

“Doordat zoveel mensen hun verhalen en ervaringen delen hebben we geleerd dat ongewenste omgangsvormen op veel plekken voorkomen, ongeacht sector of werkgever. Steeds meer werkgevers geven aan dit goed te willen regelen. We horen nauwelijks meer ‘bij ons gebeurt dit niet’. Daar helpt deze wet mee”, aldus Tweede Kamerlid Senna Maatoug van GroenLinks.

De huidige Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit verplichten werkgevers nu al om te zorgen voor een veilige werksituatie. Daaronder valt het tegengaan van seksuele intimidatie, maar ook pesten, agressie en geweld, discriminatie en werkdruk. Daar komt - als de wet wordt aangenomen - de aanstelling van een vertrouwenspersoon bij. Kleine organisaties kunnen dit als collectief oppakken, bijvoorbeeld via de branchevereniging. In een aantal branches, bijvoorbeeld de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Beveiligingsbranche, gebeurt dit al.

Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld
De verplichtstelling van vertrouwenspersonen is één van de onderdelen uit het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dit actieprogramma van regeringscommissaris Mariëtte Hamer is vorige maand vastgesteld door het kabinet. Met het actieplan wil het kabinet seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aanpakken. Onder meer met wet- en regelgeving, publiekscampagnes, het realiseren van een veilige werkomgeving, de rol van omstanders en goede hulpverlening moet dit maatschappelijke probleem worden bestreden.

Stemming en wetgeving
Over een paar weken stemt de Tweede Kamer over de wet. Als er genoeg steun is, gaat de wet naar de Eerste Kamer voor behandeling. Als daar ook een meerderheid vóór stemt, gaat de wet in werking. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Kleinere bedrijven krijgen langer de tijd om aan de verplichting te voldoen.