Eind vorig jaar presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor nieuwe regels voor online platforms voor vakantieverhuur. Platforms zouden voortaan via een Europese tool iedere maand data moeten delen over hoeveel nachten een huis of appartement verhuurd is en aan hoeveel personen. Lokale overheden houden de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen hoeveel en hoe vaak woningen verhuurd mogen worden via platforms.

“De huidige woningcrisis kan alleen worden opgelost als duidelijk wordt dat huizen zijn bedoeld om in te wonen en niet om winst mee te maken. Met de wetgeving gaan we duidelijk maken dat het niet de grote techbedrijven, maar democratisch verkozen overheden zijn die de regels in steden maken. De Commissie is met een goed voorstel gekomen, maar er zijn op verschillende vlakken nog verbeteringen nodig. Steden moeten voorwaarden kunnen opleggen vóór een woning geadverteerd kan worden. De sancties die opgelegd worden bij niet-naleving moeten ook hoger.’’ aldus Van Sparrentak.

Als rapporteur stelt Van Sparrentak een rapport op namens het Europees Parlement, in reactie op het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Als het Europees Parlement instemt met haar rapport, volgen de onderhandelingen tussen het Europarlement en de EU-landen, waarbij van Sparrentak de onderhandelingen leidt namens het Europarlement.