De vragen zijn ondertekend door Europarlementariërs van de Europese Groenen, christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en de linkerflank van het Europarlement. Ze uiten hun zorgen over de impact van dit soort technologieën op privacy en mensenrechten, met als voorbeeld het gezichtsherkenningsysteem PimEyes. 

PimEyes gebruikt een database van meer dan 900 miljoen foto’s, afkomstig van sociale media tot pornosites. Deze database is in handen van één bedrijf en iedereen kan toegang krijgen tot de foto’s. Met PimEyes kan je een foto uploaden, waarna je alle foto’s online van die persoon kan terugvinden. Het systeem herkent zelfs (groeps)foto’s van jaren geleden. 

Het systeem roept vragen op over privacyschendingen en ethische kwesties, zoals een toekomstige werkgever die alle foto’s van jou kan opzoeken. Maar PimEyes kan ook worden ingezet voor haat en intimidatie online, zoals online stalking en het opzoeken van beelden die zonder toestemming gedeeld zijn (wraakporno). Of voor doxing, door het te gebruiken om pre-transitie foto's te vinden van transpersonen en het identificeren van sekswerkers. Van Sparrentak: “Het internet wordt een steeds onveiligere plek voor vrouwen en de queer-gemeenschap. Online haat, intimidatie en stalking zijn helaas aan de orde van de dag. Technologie als deze zet de deur hiervoor wagenwijd open, waardoor deze privacyschendingen een regelrecht gevaar worden voor de veiligheid van mensen.”

In hoeverre het gebruik van gezichtsherkenning en herkenningssoftware in Europa verboden worden, zijn de komende maanden bepalend met een belangrijke discussie over de wet kunstmatige intelligentie. GroenLinks wil in heel Europa stoppen met het gebruik van gezichtsherkenning in de publieke ruimte en online.