Het is daarom van het grootste belang dat Nederland zich keihard inzet voor iedereen die in Iran vecht voor vrijheid. Zowel bilateraal als in Europees verband. Daarom doen we de volgende voorstellen:  

 • Het aller belangrijkst nu: Nederland moet zich in Europa hard maken voor veel stevigere sancties tegen het Iraanse regime. Er zijn duizenden mensen en organisaties die meewerken aan de praktijken van het regime, die zouden allemaal op de sanctielijst moeten komen. Onze motie die hiertoe oproept is aangenomen. Tot nu toe komen er mondjesmaat namen bij op de Europese sanctielijst, dit staat niet in verhouding tot de gruwelijkheden die het regime de Iraniërs aandoet én de ernst van het feit dat Iran deelneemt aan de oorlog in Oekraïne.
   
 • Onze minister president zou, in navolging van Olaf Scholz in Duitsland, nu eindelijk in een publieke verklaring zijn steun moeten uitspreken aan de bevolking van Iran, en de gruwelijke daden van het regime hard moeten veroordelen.
   
 • Ook pleiten we voor een verbod op de export van dual-use goederen naar Iran. Dit zijn goederen die voor verschillende doeleinden zouden kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het vervaardigen van wapens. Onze motie hierover is aangenomen door een brede Kamermeerderheid.
   
 • Wij hebben al meerdere keren opgeroepen om de Iraanse Ambassadeur in Nederland op het matje te roepen en hem structureel aan te spreken op de wandaden van het Iraanse regime.
   
 • Nederland moet zich er voor inzetten dat Iran per direct uit de VN-vrouwenrechten commissie wordt gezet. Daartoe riep eerder ook al het Canadese parlement op. Iran hoort wat ons betreft niet thuis in deze commissie zolang zij de rechten van vrouwen in eigen land op zo’n grote schaal schendt.
   
 • Op 24 november wordt een speciale sessie georganiseerd van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over Iran, dat vinden wij een belangrijke stap.
   
 • De VN Mensenrechtenraad zou wat ons betreft ook een einde moeten maken aan de straffeloosheid door een onafhankelijk onderzoeksmechanisme in te stellen waardoor de daders van deze gruwelijkheden verantwoordelijk kunnen worden gehouden.