GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “De EU moet deze kans grijpen om bedrijven te laten afstappen van het destructieve aandeelhouderskapitalisme zonder oog voor duurzaamheid. Dit voorstel gaan we aanscherpen in het Europees Parlement.” 

GroenLinks is positief over de plannen om directeuren direct aansprakelijk te maken voor mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun ketens. Maar het oorspronkelijke plan om duurzaamheid sterk te verankeren in het bestuur van bedrijven is sterk afgezwakt. Het wetsvoorstel stelt dat directeuren ‘rekening moeten houden met’ mensenrechten, milieu en klimaat. GroenLinks vreest dat dit zonder concrete uitwerking te vaag blijft om voor echte impact te zorgen.

Daarnaast wil GroenLinks dat er preciezer wordt gedefinieerd waar klimaatplannen van bedrijven aan moeten voldoen om ervoor te zorgen dat vage klimaatbeloftes van bedrijven hard gemaakt worden. Ook wil GroenLinks duidelijke regels die de beloning van directeuren koppelen aan afrekenbare duurzaamheidsprestaties van bedrijven.

GroenLinks roept het Nederlandse kabinet op om zich in de Raad van Ministers in te spannen voor een strengere Europese zorgplicht voor bedrijven. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee: “Het is cruciaal dat het kabinet zich in Brussel inspant om deze Europese wet aan te scherpen zodat bedrijven verschrikkingen als moderne slavernij, kinderarbeid, natuur- en klimaatverwoesting niet langer faciliteren.

Omdat dit Europese voorstel lang op zich heeft laten wachten en het nog wel even duurt voordat er een definitief aangenomen Europese wet is het zaak dat Nederland nationaal al aan de slag gaat, zoals de initiatiefwet van ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks beoogt.”