Mensen kiezen niet lichtzinnig voor een abortus, zeggen GroenLinks en PvdA. De bedenktijd die zij nodig hebben is voor sommigen langer, maar voor anderen ook korter. Vaak hebben vrouwen zelf al een zorgvuldig traject doorlopen. Voor hen is een verplichte bedenktijd van vijf dagen fysiek en mentaal nodeloos belastend. 

Uit de evaluatie van de wet bleek vijftien jaar geleden al dat de deze denktermijn geen invloed heeft op de zorgvuldigheid van het besluit van de vrouw. En nu in 2020 is de conclusie - niet verrassend - hetzelfde. 

De bedenktijd doet af aan de autonomie van de vrouw, vinden ook veel vrouwenorganisaties. De World Health Organization wijst er in dit kader op dat regelgeving geen onnodige barrières moet opwerpen voor vrouwen in nood bij onbedoelde zwangerschap. 

Vrije keuze
“Ook zonder de verplichte denktermijn maken vrouwen een zorgvuldige, weloverwogen afweging voor abortus. Kiezen voor abortus moet een vrije keuze zijn, voor elke vrouw. Daarom is het nu echt tijd om dit af te schaffen”, zegt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks.

“Vrouwen nemen de beslissing om een abortus te ondergaan niet lichtzinnig, maar weloverwogen. De verplichte bedenktijd is onnodig en niet meer van deze tijd. Ik hoop dat de coalitiepartijen dit ook inzien en nu eindelijk ons voorstel om de bedenktijd af te schaffen willen steunen”, zegt Lilianne Ploumen van de PvdA.