Westerveld is al langer kritisch op het politieke besluitvormingsproces. Het is 21 maanden nadat voor het eerst corona werd gediagnosticeerd bij ‘patiënt nul’. Sinds die tijd zijn er allerlei maatregelen getroffen en zijn grondrechten opgerekt om het aantal ziekenhuisopnames terug te dringen. Met wisselend succes. Onduidelijk is welke lessen de demissionaire bewindspersonen hebben getrokken. GroenLinks wil weten op basis van welk wetenschappelijk bewijs de huidige maatregelen zijn bepaald.

Westerveld: "We nemen heel verregaande besluiten, we wegen grondrechten tegen elkaar af en we hebben van veel maatregelen geen flauw benul of het werkt. Verwacht de premier dat wij hier zo onze controlerende rol kunnen vervullen?"

De scheidslijnen tussen politiek en wetenschap vervagen tijdens deze pandemie. Het RIVM heeft een uitstekende reputatie als onderzoeksinstituut, maar er wordt continue van haar gevraagd om politieke beleidskeuzes te modelleren. En het OMT geeft wetenschappelijk advies over onderwerpen die het ministerie van VWS voorlegt. Zij krijgen geen ruimte om te adviseren buiten de vraagstelling van het ministerie om.

Westerveld: “Het is van fundamenteel belang dat de wetenschap ruimte krijgt en het demissionair kabinet van tegenspraak voorziet en gevraagd en ongevraagd advies geeft. Ook journalisten wordt het moeilijk gemaakt, omdat ook zij zonder enige voorkennis tijdens de persconferentie hun controlerende taak moeten uitvoeren. Het politieke besluitvormingsproces is stuk en deze scheiding der machten moet in ere hersteld worden. Het gaat om de basis van de democratie.”

GroenLinks wil dat het kabinet serieus omgaat met voorstellen uit de Kamer. Zeker als deze een wetenschappelijke grondslag hebben. Daarom heeft GroenLinks tijdens het debat de volgende voorstellen gedaan om de coronacrisis samen op te lossen:

  • Gratis zelftesten voor alle huishoudens beschikbaar stellen – zoals de Gedragsunit van het RIVM adviseert.
  • De boostercampagne wederom naar voren halen voor mensen met een kwetsbare gezondheid onder de 60-jaar – het Duitse RIVM ging Nederland al voor.

En minder wetenschappelijk bewezen, maar wel zeer hard nodig:

  • Het beschikbaar stellen van een back-in-business bonus voor de 25.000 BIG-geregistreerde verpleegkundige die de zorg hebben verlaten.