Het wijzigen van artikel 1 van de Grondwet is een historisch moment. Want het jezelf kunnen en mogen zijn in Nederland is voor GroenLinks een fundamenteel recht.

En in de afgelopen jaren staan LHBTIQ+-rechten in Nederland onder druk. Ons land staat inmiddels op plaats 12 in de ranglijst van Europese landen die deze rechten goed geborgd hebben. Ook mensen met een handicap ervaren discriminatie en uitsluiting op basis van hun beperking.

Daarom pleiten Alexander van Hammelburg (D66), Habtamu de Hoop (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks) ervoor om de discriminatiegronden ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ toe te voegen aan Artikel 1 van de Grondwet.

Tot nu toe wordt discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en het hebben van een handicap nog niet benoemd in de Grondwet. Dat gaf de indruk dat deze vormen van discriminatie minder belangrijk zijn dan andere. Dat veranderen we nu.

In Nederland moet je namelijk vrij jezelf kunnen zijn, ongeacht op wie je verliefd wordt of de beperking die je hebt. Het wordt tijd dat dat nu eindelijk in de Grondwet verankerd wordt en wij als politiek laten zien dat discriminatie tegen LHBTIQ+-ers en mensen met een handicap echt onacceptabel is.

De Grondwet is de belangrijkste wet die we hebben. Dankzij onze Grondwet leven we in een land waarin we vrij zijn. Worden we beschermd tegen discriminatie en uitsluiting. Het eerste artikel van de Grondwet regelt dat je niet mag worden beoordeeld op de zogenaamde groep waartoe je behoort. Dus vrouwen mogen niet anders worden behandeld dan mannen, zwarte mensen niet anders van witte mensen en mensen met een geloof niet anders dan mensen zonder geloof. Zo kan iedereen vrij zijn.

Vandaag wordt deze grondwetswijziging behandeld in de Eerste Kamer. De grondwet pas je niet zomaar aan; daar moet, anders dan bij een normale wet, twee keer over gedebatteerd en gestemd worden. In zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Het is daarmee een wet van de lange adem, maar dat hebben wij er voor over.