Feministische blik

Slecht aansluitende mondkapjes en beschermingspakken of de handgrepen van technisch gereedschap die voor de meeste vrouwenhanden te groot zijn om veilig te hanteren, zijn slechts enkele voorbeelden van de ‘gender safety gap’. Van Sparrentak: “Een feministische blik is ook noodzakelijk in wetgeving die op het eerste gezicht, enkel technisch van aard is. Ik blijf op strijden voor vrouwenrechten en met een genderbril naar ieder dossier kijken.”

De aanleiding om de regels voor productveiligheid na twintig jaar te herzien, is de opkomst van ‘slimme’ apparaten en online winkelen. De opmars van online winkelen buiten de EU, zoals via AliExpress, leidt ertoe dat er steeds meer onveilige producten in Europa worden verkocht, waarbij consumenten vaak met lege handen staan als ze zich op hun rechten willen beroepen. Van Sparrentak is tevreden dat dit soort online platforms voortaan ook verplichtingen krijgen onder de productveiligheidsregels, hoewel die verplichtingen nog wel steviger gekund hadden. Verplichte checks of een product veilig is in ‘Safety Gate’ (de EU-lijst waarin onveilige producten geregistreerd staan), voordat een product online komt te staan, bleek voor rechtse partijen nog een brug te ver.

Procedure

De EU lidstaten nemen binnenkort hun positie in en dan gaan ze over de uiteindelijke regels onderhandelen met het Europees Parlement. Van Sparrentak voert daarbij de onderhandelingen namens de Europese Groenen.