Europarlementariër Bas Eickhout: “Al maanden is duidelijk dat het hervormen van het Energiehandvest een doodlopende weg is. De EU moet nu alle energie richten op het uittreden uit dit verdrag en zorgen dat de zombie-clausules in dit verdrag – zoals de jarenlange bescherming van investeringen nadat landen uit het verdrag stappen – onschadelijk worden gemaakt, zodat uitfasering van fossiel niet langer wordt tegengewerkt door investeringsbescherming.”

Zeven EU-landen, waaronder ook Nederland, die gezamenlijk meer dan 70% van de EU-bevolking uitmaken, hebben al besloten om zich als individueel land terug te trekken uit het Energiehandvest. Ze zijn echter nog deels gebonden aan het verdrag zolang de EU verdragspartij blijft. In de “gemoderniseerde” versie van het Energiehandvest, zoals uitonderhandeld door de Europese Commissie, blijven fossiele investeringen nog steeds 10 jaar naar ratificatie beschermd. Dit is niet te rijmen met de ambitie om de opwarming tot 1,5 graad te beperken.

“Nu steeds meer landen en ook het Europees Parlement de conclusie trekken dat echte hervorming van dit verdrag is mislukt, moet de Europese Commissie zo snel mogelijk een voorstel doen om uit het verdrag te stappen. Een verdrag dat hoofdverantwoordelijken voor de klimaatcrisis beloont met schadevergoedingen betaald door belastingbetalers is de wereld op z’n kop", aldus Eickhout.