Van Sparrentak is tevreden dat het voorstel van de Europese Groenen over verplichte ‘interoperabiliteit’ van communicatiediensten en sociale media is opgenomen in het akkoord. Dit betekent dat verschillende platforms met elkaar moeten kunnen communiceren, bijvoorbeeld dat je met je Signal-account je vrienden met Whatsapp kan bereiken. “Dit is echt een grote stap. Zo wordt het makkelijker om over te stappen naar alternatieve platforms die privacy of duurzaamheid mogelijk hoger in het vaandel hebben staan, ook al blijven je vrienden op Facebook”, aldus Van Sparrentak.

Tijdens de onderhandelingen vochten de Europese Groenen voor een verbod op constante dataverzameling en het online volgen van mensen door ‘poortwachters’. In het voorstel dat er nu ligt mag dat alleen als gebruikers aangeven dat ze wél gevolgd willen worden (opt-in), met een verbod op het online volgen van kinderen. Van Sparrentak: “Goed dat partijen inzien dat het constant online volgen en combineren van data tussen bedrijven grote schade aanricht aan mens en maatschappij. Dit is een eerste stap om de datamacht te breken en onze autonomie terug te krijgen om zelf te kunnen bepalen wat er met onze data gebeurt, maar alleen met een totaalverbod kunnen we het huidige giftige systeem aanpakken.” 

Van Sparrentak is tevreden dat haar voorstel voor een meldplicht van alle overnames door digitale ‘poortwachters’ is aangenomen. Ze had liever gezien dat techbedrijven ook moeten vermelden welke data zij met het overnemen van andere bedrijven verkrijgen. Steeds vaker kopen techbedrijven andere bedrijven met als doel meer persoonlijke data te verkrijgen, wat funest is voor concurrentie en onze privacy. Google kocht dit jaar nog Fitbit om toegang te krijgen tot meer gezondheidsdata van mensen en zo de gezondheidsmarkt sterker te betreden. Met een data-meldplicht kunnen overnames, zoals Fitbit door Google, in de toekomst makkelijker worden voorkomen.

De stemming in de Interne Markt Commissie is het eerste akkoord tussen de politieke groepen in het Europarlement. Halverwege december stemt het voltallige Europees Parlement hierover. Op basis daarvan gaan de onderhandelaars van het Europees Parlement onderhandelen met de EU-landen. Naar verwachting komt er in de eerste helft van 2022 een definitief akkoord.