De nieuwe wetgeving verhoogt de klimaatdoelen voor landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (afgekort: LULUCF). Deze regels zijn onontbeerlijk voor het stimuleren van de natuurlijke opname van CO2 door bijvoorbeeld de land- en bosbouw. Eickhout benadrukt zijn belangrijkste winstpunt uit de onderhandelingen: “Het is niet alleen belangrijk dat we het doel dat de Commissie oorspronkelijk voorstelde hebben weten te behouden, maar ook dat we de uitzonderingen die EU-landen wilden, hebben weten te verminderen.”

De klimaatwetten uit het Fit-for-55-pakket moeten ervoor zorgen dat Europa in 2050 minimaal 55 procent minder broeikasgassen uitstoot in vergelijking met 1990, wat onvoldoende is om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. De regels voor landgebruik waren de enige mogelijkheid om het Europese klimaatdoel aan te scherpen. Eickhout: “De Europese klimaatwet houdt rekening met de hoeveelheid broeikasgassen die wordt opgenomen door landgebruik en die ambitie wordt nu verhoogd. Er wordt dus niet minder uitgestoten, maar wel meer CO2 opgenomen. Het huidige 2030-doel wordt zo verhoogd.”

Nadat de wet morgen is aangenomen in het Europees Parlement moeten de EU-ministers er nog mee instemmen. Naar verwachting levert ook dat geen problemen op. De wet kan dan later dit jaar ingaan. Er wordt morgen door het Europarlement ook gestemd over de nationale klimaatdoelen voor lidstaten, ook daar wordt op een solide meerderheid gerekend.