De vrijheid van verkeer is een van de vier pijlers van de Europese Unie, maar dit recht wordt regenboogfamilies ontnomen. Het Europese Hof heeft al meerdere malen bepaald dat er sprake is van discriminatie en dat EU-landen kinderen niet langer van hun ouders mogen worden gescheiden. Naar aanleiding daarvan kwam de Europese Commissie met een wetsvoorstel voor het erkennen van regenboogfamilies.

De wet kan naar schatting voor 2 miljoen kinderen een groot verschil maken. “Er zijn schrijnende voorbeelden van ouders die nu niet kunnen reizen met hun kind omdat het ouderschap niet wordt erkend zodra ze de landsgrens oversteken. Dit leidt ertoe dat families elkaar niet kunnen zien, maar daarnaast kan het ook betekenen dat deze kinderen de medische hulp die ze in een ander land moeten krijgen niet kunnen krijgen”, zegt Van Sparrentak. 

“Het is heel goed dat dit nu eindelijk wordt aangepakt. Vrijheid van verkeer en personen is een van de belangrijkste verworvenheden in de EU. Ervoor zorgen dat kinderen de (juridische) band met hun ouders niet verliezen wanneer zij een landsgrens oversteken zou eigenlijk niet ter discussie moeten staan. Met deze wet worden regenboogfamilies beschermd en zijn ze eindelijk ervan verzekerd dat hun ouderschap overal in de EU wordt erkend.” aldus Van Sparrentak.

Onderhandelingen met de EU-landen zullen snel beginnen. Met steeds meer landen waar extreem-rechtse en conservatieve krachten aan het roer staan wordt dit nog een grote uitdaging.