De Commissie wil dat gasvoorraden tot een bepaald minimumniveau worden aangevuld en wil het inkopen van gas Europees coördineren. De Commissie kiest daarbij voor verschillende vormen en leveranciers van de gastoevoer, waarbij stevig wordt ingezet op vloeibaar aardgas (LNG). Eickhout: “Dat nu op meerdere aardgasleveranciers wordt ingezet is meer dan logisch. Maar we moeten kritisch blijven op het bouwen van nieuwe LNG-terminals. Europa heeft al een enorme LNG-opslagcapaciteit, het probleem zit hem juist in de verbinding tussen landen. We moeten investeren in een Europees netwerk voor zowel elektriciteit als gassen.”

Eickhout vervolgt: “Nog veel belangrijker is energiebesparing. Wat je niet gebruikt, hoef je immers ook niet op te wekken. Verschillende rapporten, ook van de Commissie zelf, laten zien dat daar nog een wereld te winnen is. Dat vergt echter wel durf, stevige wetgeving en investeringen. Dit zie ik in de huidige plannen te weinig. Daarom is een minimum investeringsnorm voor energiebesparing nodig, bijvoorbeeld van 1% van het bbp.”

Op dit moment wordt zowel in het Europees Parlement als door de EU-landen onderhandeld over nieuw klimaatbeleid. De Commissie stelt in het vandaag gepresenteerde plan dat er wat betreft duurzame energie meer mogelijk is, maar lijkt niet van plan om de klimaatplannen aan te passen. “Het ‘Fit for 55’-klimaatpakket is de komende jaren misschien wel Europa's belangrijkste wapen tegen Poetin. Hoewel veel partijen nu wel roepen om een versnelling op het gebied van duurzame energie, wordt ambitie op verschillende dossiers nog steeds tegengewerkt. De Commissie had vandaag een veel steviger signaal moeten afgeven, wat mij betreft zelfs met aanpassingen van de bestaande voorstellen en het uitsluiten van gas in de taxonomie”, aldus Eickhout.