Laura Bromet (GroenLinks): “Ik ben enorm trots dat we deze verandering met een initiatiefwet voor elkaar hebben weten te krijgen. Dit wetsvoorstel is een enorme systeemverandering die een nieuwe stap is in het democratischer maken van de waterschappen. In tijden van klimaatverandering en instorting van de natuur is het belangrijk dat burgers niet op achterstand worden gezet ten opzichte van bedrijven. Deze democratische vernieuwing is goed voor het water, natuur en de mensen die meer zeggenschap krijgen over hun waterschap.”

Tjeerd de Groot (D66): “Goed omgaan met water in Nederland is van levensbelang. Drie van de vijf droogste jaren sinds 1901 waren de afgelopen vijf jaar. Minder dan 1% van ons oppervlaktewater is schoon. Een miljoen huizen dreigen te verzakken door funderingsschade, met duizenden euro’s schade per huishouden tot gevolg. Bij grote belangen hoort een zo eerlijk mogelijke besluitvorming. Met deze wet zetten we een historische stap richting meer democratisering in de waterschappen.”

Het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bromet en Tjeerd de Groot schrapt de geborgde zetels voor bedrijven in het bestuur van een waterschap. In het bestuur van een waterschap zitten naast gekozen bestuurders ook een aantal benoemde vertegenwoordigers vanuit de landbouw, het bedrijfsleven en natuurorganisaties. De zetels van deze benoemde vertegenwoordigers worden "geborgde zetels" genoemd.

Met dit voorstel wordt het aantal geborgde zetels teruggebracht van zeven tot negen naar vier per waterschap; twee voor boeren en twee voor natuur. Door het schrappen van de geborgde zetels voor bedrijven komen bij de verkiezingen van de waterschappen meer zetels in het bestuur beschikbaar. De verplichte geborgde zetel in het dagelijk bestuur van het waterschap komt te vervallen.