Maak je iets mee dat niet door de beugel kan? Of voel je je onprettig door wat een ander doet? Lukt het niet om het probleem bespreekbaar te maken of leidt het gesprek niet tot een oplossing? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. Het belangrijkste is dat jij een veilige omgeving vindt waar je je verhaal kunt doen en waar er naar een oplossing wordt toegewerkt.

Ongewenst gedrag

Je kan naar een vertrouwenspersoon stappen wanneer jij persoonlijk te maken hebt gekregen met ongewenst gedrag, d.w.z. gedrag dat jij als overschrijdend of kwetsend ervaart. Het kan gaan om seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie of uitsluiting.

Twijfel je of datgene waar je mee zit onder een van deze vormen valt? Dan kan je altijd aankloppen bij je leidinggevende of bij de vertrouwenspersoon zelf.

Je staat er niet alleen voor

Onze vertrouwenspersonen zijn er om:

  • Je op te vangen en te ondersteunen wanneer je te maken hebt gehad met ongewenst gedrag.
  • Je te begeleiden bij het vinden van de gepaste oplossing.
  • Leidinggevenden en bestuursleden gevraagd en ongevraagd te adviseren over het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Het partijbestuur, de OR en/of de provinciale besturen te informeren en adviseren middels een jaarlijkse rapportage (geanonimiseerd en vertrouwelijk).

Onze vertrouwenspersonen

Binnen GroenLinks is er een externe en zijn er zes interne vertrouwenspersonen actief, verspreid over het land. Je mag natuurlijk zelf kiezen welke vertrouwenspersoon bij jou past en of je de voorkeur geeft aan een interne of externe vertrouwenspersoon.

Contact opnemen

Je kunt op eigen initiatief contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen door met ze te mailen of te bellen. De contactgegevens vind je als je hierboven op de profielen klikt. 

De vertrouwenspersonen behandelen alle gedeelde informatie strikt vertrouwelijk. De enige uitzondering op de vertrouwelijkheidsplicht is wanneer er informatie over een ernstig strafbaar delict wordt gedeeld. De vertrouwenspersoon kan dan op grond van een conflict van plichten c.q. gewetensnood de geheimhouding breken (conform het protocol van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen).