De commissie ongewenste omgangsvormen bestaat uit ten minste vijf leden, een voorzitter, een vicevoorzitter en drie algemene leden. Na ontvangst van een klacht vergadert de commissie eerst over de ontvankelijkheid van een klacht. Wanneer de klacht ontvankelijk wordt verklaard zal de commissie de klager, beklaagde en eventueel getuigen horen. Op basis van deze verhoren komt de commissie ongewenste omgangsvormen tot een oordeel en stelt het een adviesrapport op dat wordt overhandigd aan het partijbestuur van GroenLinks. Het partijbestuur besluit uiteindelijk welke maatregelen er getroffen zullen worden. De commissie bestaat uit Iris van der Weiden, Nicolette van Haastrecht, Fred Claasen, Nadya Aboyaakoub-Akkouh, Anneke Kooij en Martine Leewis (voorzitter). Je kunt de commissie bereiken op coo@groenlinks.nl.