De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging GroenLinks zijn vastgesteld door de leden (via het congres).

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn voor het laatst gewijzigd door het congres in februari 2023.

Giften-reglement

Sinds 2002 pleit GroenLinks voor meer transparantie van politieke partijen over hun financiële middelen. Daarom gaven we zelf het goede voorbeeld door de registratie en openbaarmaking van giften boven de 1.000 euro. In ons financieel jaarverslag maken we deze gegevens openbaar. De afspraken en bedragen zijn vastgelegd in het giftenreglement, download hier het pdf.

Regeling Intern Debat

GroenLinks voert jaarlijks partijbrede debatten. In deze regeling Intern debat wordt duidelijkheid gegeven over de processen die worden gevolgd bij een dergelijk intern partijdebat. Daarmee wordt gestreefd naar kwalitatief hoogwaardige debatten, waar alle leden en geïnteresseerden hun inbreng in kunnen hebben. De debatten hebben een duidelijk begin en eindpunt en de vormgeving ervan wordt vooraf vastgesteld. Deze regeling stelt vast welke keuzes in ieder geval moeten worden gemaakt en wat de minimum vereisten zijn die worden gesteld aan de discussies (download pdf).