Om dit voor huizenbezitters te compenseren schaffen we het zogenaamde eigenwoningforfait af, het bedrag dat bij je inkomen wordt opgeteld voor de belastingen als je een eigen huis hebt.

GroenLinks wil voorkomen dat mensen diep in de schulden raken door het afsluiten van risicovolle hypotheken. Hoewel kopers een hypotheek moeten kunnen blijven afsluiten voor de hele waarde van het huis, vinden we dat het daarbij moet blijven, en dat het niet mogelijk moet zijn om meer te lenen dan het huis waard is.

Starters moeten echter wel zoveel mogelijk in staat blijven om een woning te kopen, ook met een flexcontract. GroenLinks wil dat gemeenten door het Rijk financieel worden gestimuleerd om meer startersleningen te verstrekken.

Verder moet het aanbod aan middeldure huurwoningen worden vergroot als alternatief voor een koopwoning.