Wij willen:

  • Samen met andere landen van de EU werken aan een betere wereld;
  • Ongelijkheid in de wereld tegengaan;
  • Een humaan vluchtelingenbeleid.

GroenLinks maakt zich sterk voor een eerlijke wereld: eerlijk delen, hier en daar. Dit is hard nodig. De ongelijkheid tussen arm en rijk over de hele wereld neemt toe, en het aantal vluchtelingen is door humanitaire rampen in landen als Syrië, Myanmar en Jemen op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog.

Juist nu corona keihard toeslaat in de armste landen zetten we het bestrijden van armoede en ongelijkheid bovenaan de agenda. We steunen wereldwijd maatschappelijke bewegingen die opkomen voor natuur en mensen.

Wij willen de wereld niet buiten de deur houden

GroenLinks kijkt over de Nederlandse grenzen heen. We kunnen de wereld niet buiten de deur houden en willen dat ook niet. Met de andere landen van de Europese Unie werken we samen aan een betere wereld. We komen op voor strijders voor mensen- en vrouwenrechten, voor milieuactivisten, LHBTIQA+-bewegingen, (religieuze) minderheden en inheemse volken.

Veiligheid, mensenrechten en armoedebestrijding centraal

Veiligheid van burgers, mensenrechten en armoedebestrijding moeten centraal staan in het buitenlandbeleid. Economische belangen mogen nooit voorrang krijgen op overwegingen van vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Militaire inzet in het buitenland is voor GroenLinks alleen als laatste redmiddel gerechtvaardigd. We ondersteunen wereldwijd bewegingen die strijden voor democratie, rechtsstaat en persvrijheid.