Wij willen:

  • Geen gaswinning of zoutwinning onder de Waddenzee;
  • Bodemdaling tegengaan en het leefgebied van o.a. trekvogels beschermen;
  • Meer onderzoek naar projecten die duinen laten verstuiven.

Mijnbouw onder de Waddenzee

Op dit moment wordt er nog aardgas gewonnen onder de Waddenzee en zijn er plannen voor meer gaswinning en zoutwinning. Dat is een bedreiging voor de Waddenzee omdat er bodemdaling kan optreden als er zout of gas onder de bodem wordt weggehaald. Deze bodemdaling kan grote gevolgen hebben voor het gebied en heeft een versterkend effect bovenop de zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering: de Waddenzee “verdrinkt”. Hierdoor kunnen trekvogels in de toekomst bijvoorbeeld niet naar voedsel zoeken omdat er geen droog liggend wad is. GroenLinks is zuinig op de Waddenzee en wil daarom dat alle mijnbouw onder de Waddenzee stopt en er geen nieuwe mijnbouwvergunningen worden afgegeven.

Effecten op de natuur

Door het “verdrinken” van de getijdennatuur komen met name trekvogels in het nauw. Denk hierbij aan de scholekster die nu soms zelfs in steden gezien wordt omdat hij geen voedsel meer kan vinden op het wad en aan de kust. Maar ook is het permanent onder water staan van het waddengebied lastig voor andere soorten zoals vissen, kreeften, schelpdieren en zeehonden. Zeehonden hebben door het stijgende water minder plek om jonkies te baren op zandbanken.

De duinen in het waddengebied groeien steeds meer dicht terwijl duinen van nature moeten stuiven. Dit komt door de stikstofuitstoot maar ook doordat we te weinig gebruik maken van de kracht van de natuur in dijk- en duinversterking. Projecten die duinen laten verstuiven moeten goed onderzocht worden en verdienen navolging.

Stop boringen Waddenzee. Beeld: Pixabay.

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.