Grenzen aan de groei

Nederland is kampioen stikstofuitstoot. Onze snelwegen, intensieve veehouderij en vliegvelden zorgen er voor dat we tot de hoogste uitstoters ter wereld horen. Dit is desastreus voor onze natuur en slecht voor de gezondheid.

De rechter heeft daarom onlangs bepaald dat er niet meer stikstof mag worden uitgestoten. Hierdoor mogen er geen woningen, windmolens of voetbalkantines meer gebouwd mogen worden. Bij bouwen komt namelijk ook stikstof vrij. Er mag zelfs geen dijkversterking meer komen. 

Wij willen dat de natura 2000 gebieden niet alleen gehandhaafd blijven, maar dat er bovendien bufferzones omheen komen. Lees hier meer over onze opvattingen over natuurgebieden.

Minder vee

Dit is een groot probleem, maar er is een simpele oplossing voor. We moeten de veestapel verkleinen. Bijna de helft van de stikstof is namelijk afkomstig uit de landbouw en veeteelt. In Nederland worden 1,7 miljoen dieren per dag geslacht. 75% hiervan is voor de export. Als we de veestapel drastisch verkleinen, komt er weer ruimte om woningen, windmolens en dijken te bouwen.

Compensatie

Omdat we onze boeren niet in de kou willen laten staan, maken we geld vrij om hen te compenseren.

Ons kamerlid Laura legt het uit Afspelen op YouTube