Met bijna 600 raadsleden, 100 wethouders en meer dan 200 lokale afdelingen bestuurt GroenLinks in 90 grotere en kleinere gemeenten mee! En dat zie je: meer vergroening, verduurzaming, eerlijk delen, en gelijkwaardigheid. Als de verandering niet vanuit het kabinet in Den Haag komt, zetten wij die lokaal in. Zo pakken we samen de wooncrisis, klimaatcrisis en groeiende ongelijkheid aan.

Hier vind je een overzicht van een aantal van onze lokale groene en duurzame successen. Ze zijn exemplarisch voor onze visie voor Nederland: menselijk, eerlijk, duurzaam. We verdienen allemaal een fijne, groene en veilige leefomgeving, met ruimte voor fiets en OV, met schone lucht door minder uitstoot én door de energiearmoede aan te pakken met betere isolatie van woningen en duurzame energie. Bekijk hier onze lokale successen op het gebied van wonen.

Groene daken in Amersfoort

De pilot subsidieregeling groene daken in Amersfoort was een succes. Hierdoor krijgt de regeling een vervolg en wordt deze nog vier jaar doorgezet. Groene daken zijn niet alleen mooi, ze dragen ook bij aan veel verschillende doelstellingen binnen het thema gezonde en leefbare stad, bijvoorbeeld bij het opvangen van regenwater, zuiveren van de lucht en het verhogen van het rendement van zonnepanelen.

groene daken.jpg

Leren over de natuur met natuurspeelplekken in Culemborg

Kinderen spelen steeds minder buiten. Speelplekken of schoolpleinen zijn vaak grijs en grauw, met veel beton. Om kinderen aan te moedigen meer buiten te spelen moeten er dus speelplekken komen die meer inspireren. GroenLinks Culemborg combineerde dit met de toenemende vraag naar meer groen en biodiversiteit en kwam met een initiatief: natuurspeelplekken. Dit zijn plekken waar kinderen en jongeren buiten bezig kunnen zijn, kunnen leren over de natuur en waarmee tegelijk gewerkt wordt aan het vergroenen van de gemeente. Culemborg kreeg niet één maar twee natuurspeelplekken, één in oost en één in west!

Bronckhorst tegen zwerfafval

In Bronckhorst werd er met succes een motie ingediend door GroenLinks en D66 om statiegeld voor kleine petflessen en blikjes in te voeren. Dit is een belangrijke stap in het terugdringen van zwerfafval. Met deze motie voegt Bronckhorst zich ook bij de Statiegeldalliantie, een vereniging van lokale overheden, bedrijven en organisaties die samen zwerfafval tegengaan. Hoe meer afdelingen zich aansluiten, hoe schoner ons land!

FFC-Zwerfafval.jpg

Leiden vergroent!

Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 besturen we mee in Leiden. En nu is Leiden benoemd tot Europese stad van biodiversiteit. Leiden investeert in het vergroenen van de stad, en zorgt voor meer ruimte voor fiets en openbaar vervoer. Bekijk deze toffe animatie erover, of lees meer over de plannen voor een autoluwe binnenstad. Zo blijft de stad leefbaar voor mens, dier en natuur.

Rotterdam vermindert luchtvervuiling

De CO2-uitstoot van Rotterdam is al twee jaar dalende dankzij het klimaatbeleid van GroenLinks wethouder Arno Bonte. Voordat GroenLinks in het Rotterdamse College kwam, verhoogde de CO2-uitstoot jaar na jaar. Deze daling is ontzettend goed nieuws, gerealiseerd door concrete actie. GroenLinks wethouder Arno Bonte maakte afspraken met andere gemeenten in de regio om meer duurzame energie op te wekken en te gebruiken, en met succes. Er zijn meer zonnepanelen geplaatst op publieke gebouwen zoals Ahoy, en restwarmte uit de haven wordt gebruikt om wijken te verwarmen. Volgens GroenLinks Rotterdam is het een flinke stap in de goede richting, maar mag er nog een schepje bovenop.

Hortus Botanicus Amsterdam

Amsterdam vergroent en gaat voor een groene en sociale donuteconomie

Amsterdam investeert in de Amsterdamse parken en vergroening in de stad. Het geld wordt verdeeld over zeven grote groenprojecten, voor sommige projecten is samen met bewoners nagedacht over de invulling die past bij het park en de buurten eromheen.

Als donuteconomie is het doel om het gebruik van nieuwe grondstoffen te halveren, en in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren in Amsterdam. Een kringloopeconomie of een circulaire economie is een systeem waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet om nieuwe producten te maken, zodat er eigenlijk geen afval meer ontstaat.

JA/JA sticker tegen papierafval in Zaanstad

Nog steeds ontvangen huishoudens gemiddeld 33 folders per week in de brievenbus, waarvan het grootste deel bij het restafval beland. Dit is niet alleen onnodig papierverbruik, het zorgt jaarlijks voor een grote afvalstapel. GroenLinks Zaanstad bedacht hier iets op: bewoners van Zaanstad die wél reclamefolders willen ontvangen, kunnen gratis een JA/JA sticker aanvragen bij de gemeente en op hun brievenbus plakken. Mensen die deze sticker niet aanvragen, ontvangen geen ongeadresseerd reclamewerk. Hiermee heeft Zaanstad een belangrijke stap gezet naar duurzaamheid.

Haarlem geeft voorrang aan schone manieren van vervoer

In Haarlem heeft de gemeente een deel van het centrum autoluw gemaakt om zo voorrang te geven aan andere, schone manieren van vervoer en er is ook een milieuzone ingericht om de CO2-uitstoot van vrachtverkeer terug te dringen.

6- 20200603 - Afbeelding nieuwsbericht schone lucht en houtstook.jpeg

Schone lucht akkoord in Helmond

GroenLinks wethouder Antoinette Maas ondertekende in Helmond het schone lucht akkoord. Door middel van dit akkoord kan worden onderzocht hoe de uitstoot van schadelijke stoffen door industrie, houtverbranding en verkeer kan worden verminderd. Het akkoord moet zorgen voor minder uitstoot van broeikasgassen. Dit is belangrijk voor de gezondheid van bewoners. GroenLinks is sinds 2018 de grootste partij in Helmond, en kan nu belangrijke stappen zetten om Helmond groener en duurzamer te maken. Samen met Helmond hebben ook de andere Brabantse gemeenten Bernheze, Breda, Den Bosch en Tilburg het akkoord ondertekend.

Klimaatnoodtoestand uitgeroepen in Groningen

Op initiatief van GroenLinks werd in Groningen de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. De klimaatnoodtoestand erkennen is essentieel, omdat het de urgentie van het probleem duidelijker overbrengt. Groningen wil CO2-neutraal zijn in 2035. Door de klimaatnoodtoestand uit te roepen, kunnen er grotere stappen gezet worden om dit doel te behalen. Internationaal groeit het lijstje met steden die de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen al langer. In Nederland voegt Groningen zich bij Haarlem, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Verzet tegen extra gaswinning in Groningen

Ook verzet gemeente Groningen zich hard tegen het voorgenomen besluit om meer gas te gaan winnen in Groningen dan voorheen is afgesproken. Dat besluit is onacceptabel. Keer op keer worden beloften aan Groningers verbroken.

aardgas-1024x682.jpg

Lokale klimaatakkoorden in Venlo

Je hoeft niet naar Parijs te gaan om klimaatakkoorden te sluiten. De wethouder duurzaamheid van GroenLinks Venlo kwam met een origineel initiatief in de strijd tegen klimaatverandering. Voor veel mensen is het klimaat nog steeds een ver-van-mijn-bed-show maar met het initiatief ‘wijkklimaatakkoorden’ moet daar verandering in komen. Het doel van dit experiment is om de bewoners te stimuleren om mee te denken, en te betrekken bij de energietransitie. Wijken kunnen zelf nadenken over klimaatbestendigheid, en kunnen ook hun eigen klimaatakkoorden opstellen. Het uiteindelijke doel is om niet alleen meer motivatie te kweken voor verandering, maar ook om het draagvlak te vergroten. Lokale verenigingen zoals fanfares kunnen namelijk vaak makkelijker mensen bereiken dan de gemeenten zelf.