Wat doet een Europarlementariër?

Om een volledig beeld te krijgen van het werk van een Europarlementariër, raden we je aan om onze EuropaUpdate te lezen, dan krijg je wekelijks in je mail een overzicht van onze delegatie in het Europees Parlement. 

Onze Europarlementariërs schrijven ook steeds een politiek jaarverslag en bespreken dat met GroenLinks-leden op het partijcongres.

  Met wie spreekt een Europarlementariër?

  We houden bij met welke lobbyisten de Europarlementariërs van GroenLinks en hun medewerkers contact hebben. Op de website van het Europees Parlement publiceren we alle bijeenkomsten en afspraken met externe organisaties die betrekking hebben op het beleid dat het Europees Parlement vaststelt. Klik door naar de pagina per Europarlementariër en kies dan meetings of vergaderingen in de zijbalk.

  Wat ontvangt een Europarlementariër?

  Een Nederlandse Europarlementariër verdient netto (na aftrek van Europese en een extra Nederlandse belasting) hetzelfde als een lid van de Tweede Kamer. GroenLinks-Europarlementariërs dragen daar 12,5% van af aan GroenLinks.

  Daarnaast geeft het Europees Parlement een vergoeding voor kosten die een Europarlementariër maakt voor reizen, verblijf en voor ondersteuning.

  • Voor de secretariële ondersteuning (het in dienst hebben van medewerkers) krijgen Europarlementariërs een vast bedrag per maand toegezegd. Hieruit worden de salaris-, reis- en trainingskosten voor de twaalf medewerkers betaald door de administratie van het Europees Parlement. Dat gebeurt op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Het niet gebruikte gedeelte van deze secretariaatsvergoeding gaat retour naar het Europees Parlement.
  • Voor onkosten, zoals administratie- en telefoonkosten, de aanschaf van telefoons en computers, reis- of verblijfskosten ontvangen de Europarlementariërs een vaste vergoeding per maand of per dag aanwezig in het Europarlement. Het budget dat overblijft na het betalen van deze persoonlijke onkosten, brengen de GroenLinks-Europarlementariërs onder in een stichting. Deze stichting heeft een apart bestuur en zij beheert het budget voor overige personeelskosten en activiteiten. De inkomsten en uitgaven hiervan staan vermeld in het jaarverslag van de stichting, dat ieder jaar door een accountant gecontroleerd wordt.

  Statuten GroenLinks in de EU

  Download de statuten van de Stichting GroenLinks in de EU (pdf).