Aanstaande woensdag neemt het Europees Parlement een standpunt in over de onderhandelingen om tot vrijhandelsverdrag TTIP te komen. GroenLinks heeft grote bezwaren tegen TTIP omdat het de Europese democratie uitholt en het bedrijfsleven nog grotere invloed krijgt op wetten die mens en milieu beschermen. Het gaat er om spannen of de Europese Groenen lukt om het Europarlement mee te krijgen in het kritische amendement 27 dat investeringsbescherming ISDS resoluut afwijst.

Update: Voorzitter Europarlement stelt stemming over TTIP uit

De afgelopen twee jaar in Europa het verzet tegen TTIP flink toegenomen. Daarom zag het Europarlement zich nu genoodzaakt om in een resolutie een uitspraak te doen over het onderhandelingsproces dat nu gaande is. GroenLinks strijdt voor een zeer kritische resolutie van het Europees Parlement die een duidelijk signaal afgeeft aan de Europese en Amerikaanse onderhandelaars: TTIP zit op een doodlopend spoor.

We verwachten vooral een spannende stemming over het omstreden arbitragemechanisme tussen staten en investeerders (ISDS). Het rapport dat ter stemming voorligt, pleit weliswaar voor een hervorming van ISDS op de langere termijn, maar zegt geen duidelijk 'nee' tegen het opnemen van een vorm van ISDS in TTIP. GroenLinks diende daarop samen met andere Europese Groenen  amendement 27 in dat ISDS in TTIP onomwonden afwijst en hoopt op steun van onder andere de sociaaldemocraten.

In de handelscommissie werd op het laatste moment nog een compromis gevonden tussen de sociaaldemocraten en de christendemocraten. De vraag is of dit compromis stand houdt wanneer alle Europarlementariërs zich mogen uitspreken over ISDS en TTIP. Dankzij publieke druk en de inzet van onder andere de Europese Groenen lijkt de steun voor TTIP en ISDS flink af te kalven.