Grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer zijn een wijdverbreid probleem dat voorkomt in alle sectoren. Het beschadigt de loopbaan en levens van mensen en het is van groot belang dat dit wordt aangepakt.

CNV-onderzoek uit 2021 toont aan dat ruim 2 miljoen vrouwen dagelijks het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie op de werkvloer.

GroenLinks vindt dat er veel meer aandacht moet zijn voor sociale veiligheid op de werkvloer. Werkgevers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de invloed die zij daarin hebben. Om veiligheid te bevorderen zijn afdwingbare wetten en duidelijke regels nodig. Bedrijven moeten een plan van aanpak hebben om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, en transparante procedures over omgaan met klachten.

Vertrouwenspersonen verplichten
Ook is het belangrijk dat werknemers altijd toegang hebben tot een vertrouwenspersoon. Op dit moment heeft slechts de helft van de bedrijven een vertrouwenspersoon voor werknemers. De initiatiefwet van GroenLinks die de aanstelling van vertrouwenspersonen moet verplichten, is deze week ingediend, zodat deze binnenkort kan worden behandeld in de Tweede Kamer.